woensdag 2 juni 2010

VS medeplichtig aan Israëlisch optreden tegen vredesactivisten

Op de website van het Canadese onafhankelijke research- en media-instituut Global Research geeft Paul Craig Roberts maandagavond, 1 juni, commentaar op de Israëlische aanval op ongewapende schepen met hulpgoederen voor Gaza. Pure zeeroverij in internationale wateren, waarbij 20 mensen werden gedood, 50 gewond, de overige opvarenden ijskoud gekidnapt en opgesloten. Al wat we van president Obama te horen kregen is dat hij “nog niet beschikt over alle feiten rond de tragische gebeurtenissen van deze morgen". Daarmee maakt Obama zijn land opnieuw medeplichtig aan Israëlische oorlogsmisdaden. Nadat het Congres het Goldstone rapport naar de prullenbak had verwezen legt Obama het nieuwste barbaarse optreden naast zich neer met het voorwendsel dat hij niet precies weet wat er is gebeurd, aldus Roberts.

Geen mens gelooft dat Israel in internationale wateren schepen kan aanvallen zonder overleg met beschermheer Amerika. Zeker als Israëlische burgers, een Nobelprijswinnaar, verkozen politici en leden van mensenrechtenorganisaties aan boord zijn. Op weg naar Gaza met medicijnen en bouwmaterialen, naar mensen die sinds januari 2009 op de puinhopen leven, zonder medicijnen, zonder uitzicht op wederopbouw. Zonder beschermheer Amerika kan Israel, een synthetisch land, gewoon niet bestaan. Met zijn voorgewende onwetendheid bevestigt Obama zijn medeplichtigheid. Zo bedekt de Amerikaanse regering opnieuw Israëlisch bloedvergieten met de mantel der liefde. Israel kan mensen met een gevoel voor morele waarden tot vijand verklaren en elke Amerikaanse president, Eisenhower en Carter uitgezonderd, gaat daar in mee. Door 12 uur stilzwijgen gaf Obama Israel de gelegenheid zijn propagandamachine in werking te zetten. Waarna er zoals gebruikelijk een belachelijk verhaal uit de bus kwam: "de activisten ontfutselden de commando’s - getrainde, tot de tanden gewapende militairen - hun vuurwapens en beschoten daarmee de aanvallers. Het antwoord van de commando’s was dus gerechtvaardigde zelfverdediging".

Amerikaanse evangelicals zullen zo’n verhaal wel slikken. Die geloven dat het Gods wil is om Israel te beschermen. En conservatieven bewonderen Israel voor zijn "assertieve doortastendheid". Was onze regering maar zo flink in Afghanistan en Irak, zo denken zij. Israel moordt en legt de schuld bij de slachtoffers. Dat spreekt conservatieve Amerikanen aan, die willen dat de VS hetzelfde doet. De gemiddelde Amerikaan zal het Israëlische verhaaltje wel geloven: de Israëlische soldaten werden onthaald op een dodelijk spervuur toen zij een wapenlevering aan terroristen in Gaza wilden onderscheppen. Een verklaring waarmee ze rustig kunnen doorslapen. Dat de Turkse premier Erdogan heeft verklaard dat de hulpschepen voor vertrek grondig op wapens waren gecontroleerd krijgt geen Amerikaan te horen.

Als NAVO bondgenoot is Turkije essentieel in het streven van Amerika naar wereldhegemonie. Nu het land vaststelt dat de staat Israel bestaat uit “het kwaad” moet het de moraliteit van Amerika als de verdediger van Israel in vraag stellen. Zo zou een volgend Turks hulpkonvooi onder militair escorte varen. Voelt de CIA zich daarom genoodzaakt Erdogan op te ruimen, of organiseert het een militaire coup? Turkse regeringsbronnen wijzen de verklaring van Israel als zouden zich Al-Qaida leden op de schepen hebben bevonden van de hand. Er waren immers Israëlische burgers en politici aan boord. Israel doet zelfs geen poging om zijn onwettig optreden te ontkennen. Het bevestigt ijskoud dat de aanval plaatsvond in internationale wateren, “waar wij het recht hebben ons te verdedigen”. Tenslotte stelt Roberts dat de media het publiek in Amerika en zijn Europese vazallen de Israëlische propaganda wel door de strot zullen duwen.

Intussen is in een Veiligheidsraadresolutie aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek. Maar ook hier blijft Obama in gebreke, Washington heeft in de Veiligheidsraad geen enkel initiatief afgedwongen voor zo’n onderzoek. Dat de Veiligheidsraadresolutie onder zware Amerikaanse druk is afgezwakt wordt omstandig toegelicht door Phyllis Bennis op The Huffington Post. Maar Nederlands demissionair buitenlandminister Verhagen laat weten dat hij het met de afgezwakte resolutie "volledig" eens is. Voor Verhagen moet het onderzoek "in eerste instantie uitgevoerd worden door Israël. Indien gewenst kan het ook worden verricht door de landen onder wiens vlag de schepen van het konvooi voeren. Of er een rol is voor de VN of andere internationale instanties is pas daarna aan de orde.” Maakt dat Nederland niet even medeplichtig aan het gebeurde als Amerika? Moet het Israëlische leger, dat onmiddellijk alle beeld- en geluidsregistratieapparatuur in beslag nam, zijn eigen wandaden onderzoeken?

Geen opmerkingen: