vrijdag 6 juli 2012

Drones: ideale moordwapens in handen van de Amerikaanse president

    

Zoals in de bovenstaande video van Democracy Now! [1] aan de orde wordt gesteld hebben we de afgelopen weken een nieuwe golf aanvallen met Amerikaanse drones gezien in Pakistan. Die zijn veelal niet op al-Qaeda gemunt, maar op groepen verwant aan de Taliban in Afghanistan. Niet enkel mensen, maar ook infrastructuur wordt geviseerd. Zo hebben we een aanval op een moskee gezien. Ook worden mensen die hulp verlenen na een aanslag op de korrel genomen, net als begrafenissen van mensen die bij een eerdere drone-aanslag werden omgebracht. Daarbij kwamen dan nog eens tientallen onschuldige burgers om het leven. Niet alleen is het aantal CIA-aanvallen met drones in Pakistan toegenomen, de agressiviteit rond die aanvallen is ongekend.

De New York Times onthult [2] dat elke aanval wordt goedgekeurd door niemand minder dan de Amerikaanse president Barack Obama zelf. Die beschikt over een geheime “te liquideren” lijst, met de namen en foto’s van mensen die met drones moeten worden omgebracht. Voor de regering-Obama is elke volwassen man die zich bevindt in een “te liquideren”-gebied een terrorist, tenzij postuum het tegendeel blijkt. De realiteit is echter dat er “postuum” niets wordt onderzocht, en al zeker niets bekendgemaakt. Het Bureau of Investigative Journalism (BIJ) stelt vast dat de Amerikaanse drones heel wat burgerslachtoffers maken. Iets waar Witte Huis woordvoerder Jay Carney niet op ingaat. De regering-Obama houdt vol dat het aantal burgerslachtoffers op de vingers van twee handen is te tellen, maar volgens het BIJ zijn in totaal wel 200 burgers bij drone-aanvallen omgekomen, waaronder tenminste 60 kinderen.

Op de Amerikaanse TV-zender MSNBC wekte het optreden van Jeremy Scahill beroering toen die zei dat drone-aanvallen waarbij burgers worden gedood neerkomen op moord. Concreet verwijst Scahill naar de eerste drone-aanval in opdracht van president Obama op Jemen. Die vond plaats omdat men vermoedde dat zich in de buurt van het dorp al-Majalah een lid van al-Qaida ophield. Welnu, bij die aanval kwamen 21 vrouwen en 14 kinderen om, allemaal vermoord in opdracht van de president, terwijl van slechts één persoon achteraf werd vastgesteld dat die banden had met al-Qaida. De VS trachtte deze slachtpartij ook nog eens in de doofpot te stoppen door die voor te stellen als een actie van het leger van Jemen. Zoals WikiLeaks bevestigt spande de oud-militair en generaal, thans CIA-directeur David Petraeus hierover samen met de president van Jemen. “Als je zegt dat je een gebied gaat bombarderen omdat je vermoedt dat zich daar terroristen ophouden en je weet dat er ook vrouwen en kinderen bij zijn, dan is dat voor mij massamoord,” aldus Scahill.

Ook ex-CIA-directeur Michael Hayden, CIA-contraterrorismechef Robert Grenier, en voormalig topman van de Amerikaanse inlichtingendiensten Dennis Blair maken zich zorgen over de drone-aanvallen van de CIA en het Pentagon in Somalië, Jemen en Pakistan. "We maken ons grote zorgen om dit beleid. Dit loopt volkomen uit de hand. We schieten ons doel voorbij en maken de zaken alleen maar erger,” aldus deze voormalige topfunctionarissen. Volgens een artikel in de Washington Post [3] leiden de drone-aanvallen enkel tot meer steun aan al-Qaeda. Maar het Witte Huis en de CIA houden stug vol. In hun rangen is geen greintje zelfkritiek te bespeuren. Dat zet een domper op de Amerikaanse strijd tegen terrorisme. Als je blijft ontkennen dat je burgers om het leven brengt door een listige herdefiniëring van het begrip “burger”, dan zet dat alleen maar aan tot nog meer drone-aanvallen. Dat kan tactisch nuttig zijn, maar of dat strategisch op langere termijn zo is valt te bezien. Je kunt niet ongestraft de bevolking in Pakistan en Jemen tegen de haren instrijken, dat wreekt zich op termijn.

Het is een kwestie van tijd vooraleer drones tegen Amerika worden ingezet. [4] De VS stelt een precedent: als de VS eigen burgers in een buitenland ombrengt, waarom zou bijvoorbeeld Rusland dan geen recht hebben in Londen een Tsjetsjeense terrorist om te brengen, of Cuba in Miami de Amerikaanse Cubaan Luis Posada Carriles die verantwoordelijk is voor het neerhalen in 1976 van een Cubaans vliegtuig met 73 inzittenden? Drones voor observatie worden door de VS, Israel en China al naar meer dan 50 landen uitgevoerd. Die kunnen gemakkelijk met wapens worden uitgerust. Het Congres kent een stevige lobby die aandringt op meer en betere drones, op opheffing van uitvoerrestricties en matiging van de regelgeving ten aanzien van het binnenlands gebruik ervan. De lobbyisten worden natuurlijk royaal beloond met campagnebijdragen. Binnenkort kunnen drones ook kernwapens vervoeren. De VS denkt al aan vervanging van de B-2 bommenwerper door een nieuw type drone. Intussen maakt een groep wetenschappers die zich verenigen in het International Committee for Robot Arms Control (ICRAC) [5] zich sterk voor een verbod op “kernbewapende robotten.”

Het Amerikaanse publiek mag dan de klassieke oorlogsvoering waarbij Amerikanen sneuvelen moe zijn, onderzoek wijst uit dat het geen probleem heeft met de inzet van drones. Maar drones zijn geen goed alternatief: ze maken meer vijanden dan ze uitschakelen. Normaal gaat aan de doodstraf een proces vooraf. Maar volgens de Amerikaanse Justitieminister Eric Holder is het uitschakelen van mensen met drones perfect legaal en het resultaat van een proces. De redenering van de minister was dat de grondwet Amerikanen geen juridisch proces garandeert, maar eenvoudigweg … een proces. Vandaag houdt zo’n proces in: de president vergadert met zijn adviseurs, beslist wie er wordt vermoord en voegt vervolgens de daad bij het woord. Daarmee verdraait de regering-Obama de grondwet op absurde wijze: een proces wordt gevoerd voor de rechtbank, niet door binnenskamers overleg door leden van de uitvoerende macht.

Het is onbegrijpelijk dat ex-professor Grondwettelijk Recht Barack Obama zo gemakkelijk het begrip habeas corpus naast zich kan neerleggen, het juridisch proces waarbij de onafhankelijke rechter schuld of onschuld vaststelt, en sterker nog, de individuele grondwettelijke rechten van de Amerikaanse burger aan zijn laars kan lappen. Het is ronduit verbijsterend dat we opnieuw in een tijd leven waarin één persoon kan beslissen over leven of dood. Maar het is nog verbijsterender dat deze ongrondwettelijk, immorele moordpartijen, die de haat tegen de VS in de wereld alleen maar groter maakt, door veel Amerikanen wordt gezien als een positief voorbeeld van sterk leiderschap. In enkele jaren tijd is het normbesef in de VS sterk verloederd. Moord vanuit het Witte Huis is genormaliseerd en wordt gepresenteerd als een redelijke oplossing voor de problemen van de VS in de wereld. Het is zelfs een onderwerp geworden in de verkiezingsrace.

Het is verbijsterend dat de meeste wereldleiders forfait geven over het optreden van de Amerikaanse president. Recent kwamen China en Rusland in de VN Mensenrechtenraad schoorvoetend met een verklaring die de drone-aanvallen veroordeelt. VN-onderzoeker Christof Heyns was tijdens een VN-conferentie in Genève heel wat explicieter. [6] Die vindt dat de VS rekening en verantwoording moet afleggen voor de inzet van drones. “We kunnen toch niet zo maar aanvaarden dat het internationaal rechtssysteem - dat sinds de Tweede Wereldoorlog bestaat en de dreiging van kernwapens heeft overleefd - op zijn kop wordt gezet?”, zo stelde Heyns, die meent dat sommige van de drones-aanvallen regelrechte oorlogsmisdaden zijn. “Dat geldt zeker voor de tweedelijns aanvallen op mensen die eerste hulp verlenen aan de slachtoffers.” De VN-functionaris bespotte ook de Amerikaanse bewering dat drone-aanvallen op al-Qaida en aanverwante groepen gerechtvaardigd zijn als antwoord op 9/11. “Hoe kunnen moordaanslagen in 2012 een gerechtvaardigd antwoord zijn op gebeurtenissen in 2001? Sommige landen lijken nieuwe wetten uit te willen vinden om nieuwe praktijken te rechtvaardigen.”

[1] Democracy Now!: “As U.S. Escalates Pakistan Drone Strikes, Expansive "Kill List" Stirs Fears of Worse Civilian Toll
[2] Jo Becker en Scott Shane: “Secret ‘Kill List’ Proves a Test of Obama’s Principles and Will
[3] Greg Miller: “U.S. drone targets in Yemen raise questions
[4] Mark Karlin: “An Interview With Medea Benjamin About the Life-and-Death Decisions of Drone Warfare
[5] zie http://icrac.net/
[6] RT: “US drone strikes ‘could be war crimes’ and set risky precedent - UN

Geen opmerkingen: