dinsdag 27 mei 2014

De dubieuze rol van Duitsland in het Oekraïne-dossierPresident Barack Obama and Chancellor Angela Merkel of Germany listen to a question during a joint press conference in the East Room of the White House, June 7, 2011. (Official White House Photo by Lawrence Jackson)

Veel Duitse burgers zijn ongerust over de mate waarin hun land door de VS in de houdgreep wordt genomen. Individuele afwijzing van “het systeem” droeg bij aan de ineenstorting van de Sovjet-Unie en kan even doorslaggevend zijn bij de val van supermogendheid Amerika.

“De misconceptie bij de Amerikaanse leiders over het belang van Rusland in Oekraïne is onthutsend.” Dat was de boodschap van ons artikel “De onthutsende verblindheid van wereldmacht Amerika” van 3 maart 2014. Voor het eerst sinds het einde van de Koude Oorlog staat supermogendheid Amerika tegenover een wereldspeler die het niet zijn wil kan opleggen, zo schreven we. Maar intussen heeft rond het Amerikaanse optreden in de Zuid-Chinese Zee ook China in ongewoon duidelijke taal van zich laten horen: “Wij veroorzaken geen problemen. Maar we zijn niet bang voor problemen”. En recent tekenden China en Rusland een gigantisch gascontract en voorspelde Forbes magazine dat een alliantie tussen Rusland en China uitdraait op een regelrechte ramp voor het Westen.

Het Amerikaanse optreden tegen Rusland mag dan onthutsend zijn, wij in Europa mogen ons in het Oekraïne-dossier ook vragen stellen over de houding van Duitsland. De Duitse industrie verzet zich heftig tegen sancties tegen Rusland. En ook de gewone Duitsers zijn ongerust. Volgens een recente opiniepeiling maakt 72% van de Duitsers zich grote zorgen over een nieuwe Koude Oorlog, waarvan 20% zelfs zeer grote zorgen. 52% is tegen inkrimping van de economische betrekkingen met Rusland. Ruim een derde (35%) zegt dat Duitsland meer begrip moet hebben voor de Russische standpunten, en bijna twee derde (59%) dat Duitsland een bemiddelende rol moet spelen. 60% vindt dat Duitsland aan de kant van de Westelijke bondgenoten moet blijven staan, maar een belangrijke minderheid van 35% vindt van niet.

Sommige kritische Duitse burgers kruipen in de pen over de vijandige houding van hun land tegen Rusland, getuige een brief aan de Russische ambassade in Duitsland die werd gepubliceerd door collega-blogger The Saker, en waarvan hieronder een versie in het Nederlands volgt.


Geachte dames en heren,

Tegen de achtergrond van de steeds toenemende spanningen tussen Duitsland en Rusland wil ik mij verontschuldigen voor het gedrag van onze regering.

Al vanaf het begin kreeg ik een zeer slecht gevoel over de gebeurtenissen in Oekraïne. Ik heb zowel de Duitse als Amerikaanse nationaliteit, en schaam mij diep voor het buitenlands beleid van beide landen. Het is voor mij, net als voor veel Russische burgers, onbegrijpelijk dat Duitsland en de VS openlijk steun verlenen aan fascisten in Oekraïne, en dat onze politieke leiders zich daar niet van laten afhouden.

Het is mij ook een raadsel waarom men Rusland op het wereldtoneel steeds vaker poogt af te schilderen als de boosdoener. Dat roept bij mij het vermoeden op dat bepaalde kringen in “het Westen” een militair conflict met Rusland willen uitlokken, iets wat mij grote zorgen baart.

Ik kan alleen maar hopen dat het niet zo ver komt, omdat Duitsland zich met zekerheid in het centrum van de gebeurtenissen zal bevinden.

Ik hoop dat de mensen in Rusland weten dat de grote meerderheid van de Duitsers geen oorlog met Rusland wil, en dat veel burgers in toenemende mate ontgoocheld raken over het beleid van onze regering, de NAVO en de Verenigde Staten. De verontwaardiging groeit. Het optreden van onze bondskanselier maakt nog maar weer eens duidelijk hoezeer de Verenigde Staten bij ons de toon zetten.

Zoals u zich zult kunnen voorstellen doet het mij pijn om dit naar voren te brengen, want ik ben geboren in de VS en heb dus een band met dat land en de mensen daar. Maar vrede en begrip tussen de volkeren is voor mij belangrijker dan blind patriottisme en nationalisme.

En het is duidelijk dat Duitsland stabiele en positieve betrekkingen met Rusland nodig heeft. Of dat de Amerikaanse machthebbers duidelijk wordt waag ik te betwijfelen. Ik twijfel aan het gezond verstand van menig Amerikaanse functionaris.

De afgelopen dagen ben ik zeer actief geweest op de sociale netwerken, en ook op de website van onze Duitse minister van Buitenlandse Zaken, maar daar werd ik spijtig genoeg geweerd, net als veel anderen die kritiek naar voren brengen. Onze politieke leiders in Duitsland lijken zich sterk te hebben vervreemd van de mening van het volk, en dat geldt ook voor de media.

Wat we zien is de kwalijkste propaganda sinds lang, en dat doet mij denken aan de tijd vóór de Tweede Wereldoorlog. Ik hoop dat de spanningen weer afnemen in plaats van verder verscherpen. En ik hoop dat president Poetin zich beheerst blijft opstellen. Het optreden van Merkel en Obama kan ik alleen maar als krankzinnig omschrijven.

Mag ik u vragen deze brief door te sturen naar de juiste betrokkenen. Dank bij voorbaat.

Met vriendelijke groeten,
Leveren dit soort brieven wat op? Daar mag men zeker van zijn. Zo’n brief wordt gelezen door een Russische diplomaat, en die kan in deze tijden van rabiate russofobie zeker morele steun gebruiken. Russische diplomaten weten heel goed dat achter één persoon die in de pen kruipt honderd anderen staan die er net zo over denken. Maar het belangrijkste is dat de briefschrijver zich heeft kunnen ontdoen van passieve collaboratie, van stilzwijgende medeplichtigheid aan hetgeen er in zijn of haar naam gebeurt. Het is die individuele afwijzing van “het systeem” die bijdroeg aan de ineenstorting van de Sovjet-Unie en even doorslaggevend kan zijn bij de val van het AngloZionistische Imperium.

Geen opmerkingen: