maandag 15 maart 2010

Standaardwerk over de problematiek Israël-Palestina

Voor wie zich wil verdiepen in de problematiek Israël-Palestina is het boek “Een bijzondere relatie: Israël-Palestina nader bekeken 1897-1993” van de Nederlandse publicist Egbert Talens zeer interessant. Op Geschiedenis licht Jeannick Vangansbeke een tipje van de sluier over de inhoud op. Significant voor de actuele situatie waarin Israël gewoon doorgaat met zijn illegale nederzettingenbeleid is de slotopmerking van Jeannick Vangansbeke:

“Gegeven de aanvaarding in 1947 door de politieke zionisten van Resolutie 181-II en de erkenning van Israël door de PLO in 1988, staat de internationale politiek feitelijk niets in de weg Israël eindelijk onder stevige druk te zetten om zich uit (de) bezette Palestijnse gebieden terug te trekken, conform de op 22 november 1967 unaniem aangenomen Veiligheidsraadresolutie 242, en tevens om de overige relevante VN-resoluties naar letter en geest uit te voeren, in uiterste instantie op straffe van boycot-maatregelen tegen en /of uitsluiting van Israël uit de internationale gemeenschap, de VN, waarvan Israël immers onder voorwaarden het lidmaatschap verwierf, besluit Talens.”

Geen opmerkingen: