maandag 15 maart 2010

Zonder praten met Hamas gaat het niet

NRC publiceerde recent een oproep van Thomas von der Dunk om de dialoog met Hamas aan te gaan. Vervolgens ontspon zich op het NRC forum een interessante discussie, waar niemand minder dan Harry Kney-Tal, de Israëlische ambassadeur in Nederland, zich rechtstreeks in het debat mengde (#7).

De bijdrage van de ambassadeur geeft een goed inzicht in datgene waarover de Israëlische regering zich zorgen maakt. Ook reacties op de NRC expertdiscussie “Er is helemaal geen vredesproces” spreken boekdelen.

Nu de Europese initiatieven kennelijk doel treffen bij de Israëlische regering kan men er alleen maar voor pleiten hier mee door te gaan. Want waarom mag Israël straffeloos tientallen resoluties van de Veiligheidsraad aan zijn laars lappen wegens schendingen van het handvest van de VN, van de conventie van Genève, wegens internationaal terrorisme en van andere schendingen van het internationaal recht? Geldt het internationaal recht niet voor Israël, een land dat zijn bestaansrecht ontleent aan … de VN?

Geen opmerkingen: