donderdag 1 april 2010

Het Israël van Netanyahu en Lieberman

Wat is er aan de hand met het huidige Israël? In de kwaliteitskrant Haaretz vraagt columnist Akiva Eldar zich in volle Pesach vertwijfeld af of de negende plaag, die van de duisternis, bij de moderne Israëlieten is wedergekeerd. Hij wijst op de recente stroom botsingen met vriend en vijand, inclusief de VS die nota bene zijn bestaansrecht garandeert. Daarmee is Israël zijn eigen grootste bedreiging geworden, aldus de auteur. Het houdt hardnekkig vast aan het nederzettingenbeleid, terwijl geen enkel land de annexatie van bezet land erkent want strijdig met de 4e Conventie van Genève.

Recent vierde de Arabische Liga de 8e verjaardag van zijn vredesvoorstellen. Die bieden de normalisatie van Israël aan, in ruil voor beëindiging van de bezetting en een oplossing voor het vluchtelingenvraagstuk, conform VN resolutie 194. Maar Israël doet alsof het nooit van dit historische initiatief heeft gehoord. “Is de wereld Israël beu?” zo verzucht Eldar. Gewoonlijk blokkeert de VS resoluties van de Veiligheidsraad die kritisch zijn ten opzichte van Israël. Volgens een bericht van de BBC zou de VS nu overwegen zich van stemming te onthouden bij een resolutie die de nederzettingen veroordeelt.

Wordt ons zand in de ogen gestrooid? Is dit alles windowdressing van de VS en - sleutelbondgenoot in het geopolitiek van eminent belang zijnde Midden-Oosten - Israël, om de geesten rijp te maken voor een aanval op Iran? Zie hierover de onderstaande berichten “Toneelstukje in Israël” en "Is de VS op weg naar een oorlog met Iran?”. Wie het weet mag het zeggen. Eén ding is zeker: de komende maanden zal het conflict Israël-Palestina prominent de media blijven halen.

Wie is beter bekend met deze materie dan de Nederlandse publicist Egbert Talens, die als vrijwilliger voor het United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) enkele jaren les gaf aan kinderen van Palestijnse vluchtelingen in Syrië en Jordanië. De geschiedenis gedurende de laatste anderhalve eeuw van Israël en Palestina liet hem vervolgens niet meer los. Hierboven geeft Talens in 3 bijdragen een compacte schets van deze geschiedenis. Zoals gemeld in het onderstaande bericht “Standaardwerk over de problematiek Israël-Palestina” van 15 maart 2010 is Talens auteur van het boek “Een bijzondere relatie: Israël-Palestina nader bekeken 1897-1993”. Zij die dit werk willen aanschaffen (tegen sterk gereduceerde prijs) kunnen zich rechtstreeks tot de auteur wenden per e-mail.

Geen opmerkingen: